توییت جنجالی ترامپ در قالب شخصیت تانوس

[quote]واکنش Jim Starlin  خالق شخصیت تانوس به توئیت مضحک ترامپ [/quote] سیمرغ پلاس دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا توئیتی جنجال برنگیز منتشر کرده که در آن سر خود را بروی شخصیت تانوس در فیلم اونجرز : اند گیم قرار داده که و این تبلیغ پاسخ صریحی است به ماجرای استیحاح او در کنگره آمریکا او احتمالا …

توییت جنجالی ترامپ در قالب شخصیت تانوس ادامه »