جوابیه مردم به احمدی نژاد به جای ترامپ

به بهانه نامه اخیر احمدی نژاد به ترامپ   ای نامه نویسِ خوب و ماهر ای نکته به نکته اش جواهر ای مدعی نجات دنیا ای معجزهء هزاره ما   ای مرد همیشهء مبارز شخصیت تو همیشه بارز مشغول نوشتنی مداوم هستی تو عجیب هم مقاوم   فرقی نکند مخاطبت کیست مفهوم لغات نامه ات …

جوابیه مردم به احمدی نژاد به جای ترامپ ادامه »