بنر جنجالی شهرداری بوشهر در رابطه با حجاب

[quote]ترجیح می دهید کدام زن همکار شوهر شما باشد[/quote]   بنر شهرداری بوشهر در رابطه با حجاب، واکنش منفی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت. غالب کاربران در پاسخ به سوالی که در این بنر پرسیده شده است نوشتند که پوشش مهم نیست، شخصی را که متخصص تر است را انتخاب می کنیم.   …

بنر جنجالی شهرداری بوشهر در رابطه با حجاب ادامه »