معرفی کامل فیلم کمدی آلمانی سلام ای ایران با موضوع صیغه در ایران

فیلم کمدی آلمانی سلام ای ایران در روزهای گذشته، خبر ساخته شدن یک پروژه آلمانی در ایران، با تم ازدواج موقت، با واکنش تعدادی از رسانه‌های اصولگرا مواجه شده است. از جمله نقد سینما، سایت وابسته به حوزه هنری، درباره این پروژه آورده است: #سینمای_سفارتی و این بار یک کمدی آلمانی در خاک ایران! – …

معرفی کامل فیلم کمدی آلمانی سلام ای ایران با موضوع صیغه در ایران ادامه »