معرفی خدایان جدید دی سی کمیک

  جک کربی فقید را همگی میشناسیم. کسی که در دوران حضور خود چه در مارول و چه در دی سی همواره در فکر خلق داستان ها و شخصیت هایی بود که از چارچوب های مشخص فراتر رود، کسی که اصلی ترین شخصیت های مارول را خلق کرده است که با در نظر گرفتن تعداد […]

معرفی خدایان جدید دی سی کمیک بیشتر بخوانید »