معرفی رمان منشا (origin) دن براون

[quote]او درباه کتاب یادشده اظهار کرد: این کتاب مانند کارهای دیگر دن براون است، او به هزارتویی سر می‌زند یا با یک مضمون رمزآلود داستان خود را آغاز می‌کند. در این داستان فردی تئوری «از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم؟» را مطرح می‌کند. شعری از بلیک دستاویز این کتاب است. براون در این کتاب […]

معرفی رمان منشا (origin) دن براون بیشتر بخوانید »