نقد بررسی سریال کره ای افسانه روباه نه دم (۲۰۲۰ Tale of the Nine Tailed)

[quote] سریال کره ای افسانه نه دم، درباره روباهی نه دم به نام لی یون را روایت می کند. او توانایی این را دارد که به انسان تبدیل شود و اکنون او در شهر و در میان آدم ها زندگی می کند. [/quote] این سریال ماجرای لی یون ، روباهی را روایت میکند که قابلیت […]

نقد بررسی سریال کره ای افسانه روباه نه دم (۲۰۲۰ Tale of the Nine Tailed) بیشتر بخوانید »