بررسی و نقد سریال آشوب کاظم راست گفتار

نقد سریال آشوب کاظم راست گفتار «آشوب» آخرین ساخته کاظم راست‌گفتار، در حالی تابستان روی پرده رفت که رقبای بی‌شماری داشت و به‌علاوه بستر تاریخی روایت «آشوب» هرچقدر که با «شهرزاد» روی مخاطبان تلویزیونی آزمایش‌شده و جواب گرفته اما هنوز در سینما، مخاطب قابل‌توجهی ندارد و همه این‌ها به‌علاوه ستاره‌هایی که بیشتر عادت به دیدنشان […]

بررسی و نقد سریال آشوب کاظم راست گفتار بیشتر بخوانید »