بررسی و نقد داستان فیلم ژن خوک سعید سهیلی

فیلم ژن خوک سعید سهیلی ژن خوک در اسرع وقت ساخته میشود سعید سهیلی کارگردان سرشناس کشورمان که گشت ارشاد جدیدترین ساخته او بود ، فیلم جدیدی را در دست نگارش دارد که بی ربط به ماجرای ژن خوب نیست . ژن خوک عنوان جدیدترین ساخته سعید سهیلی است. فیلمنامه مشترک سعید سهیلی و احمدکاوری […]

بررسی و نقد داستان فیلم ژن خوک سعید سهیلی بیشتر بخوانید »