معرفی و نقد فیلم جانی اینگلیش ۳ دوباره حمله می کند مستر بین (Johnny English Strikes Again)

مستر بین در فیلم Johnny English Strikes Again وآن اتکینسون در سومین فیلم از سری فیلم های جاسوسی اش، در نقش جانی اینگلیش بازگشته است. از فیلم «جانی اینگلیش» («مستر بین پلیس می شود») ۱۵ سال و از فیلم «جانی اینگلیش دوباره متولد می شود» («مستر بین پلیس می شود ۲») ۷ سال گذشته است، […]

معرفی و نقد فیلم جانی اینگلیش ۳ دوباره حمله می کند مستر بین (Johnny English Strikes Again) بیشتر بخوانید »