معرفی اعضای گروه انتقامجویان مارول

[quote]مونیکا رامبو در لوئیزیانا به دنیا آمد. او ابتدا به اداره پلیس پیوست و با جرم و جنایت میجنگید، ولی در اثر اتفاقی توسط دستگاه عظیمی حاوی انرژی نیرومندی به شخصیتی فرا انسانی تبدیل شد[/quote] – تایگرا (Tigra)  این شخصیت در دنیای کمیک چندان معروف نیست ولی قطعا یکی از اعضای برتر انتقام جویان محسوب […]

معرفی اعضای گروه انتقامجویان مارول بیشتر بخوانید »