معرفی قویترین ابرشرورهای دیسی کمیکس

[quote]قدرت هایی که به «بلک آدام» توانایی میدهند ریشه های باستانی دارند. او قدرت های خودش رو از شش خدای مصری میگیره: شو (Shu)، هرو (Heru)، آمون (Amon)، زهوتی (Zehuti)، آتون (Aton) و مهن (Mehen). در عمل میشه گفت قدرت های بلک آدام با سوپرمن برابری میکنند[/quote]     تریگون (Trigon) «تریگون» دیوی است که […]

معرفی قویترین ابرشرورهای دیسی کمیکس بیشتر بخوانید »