سرنوشت مبهم راننده کامیون در آبعلی

روزنامه ایران: سرنوشت راننده کامیون بنز یخچال دار که در پی بهمن سهمگین جاده آبعلی ناپدید شده است همچنان پس از سه روز جست و جوی گسترده تخصصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.  پنجشنبه ۱۴ بهمن، سید محمد ضیاء به همراه همکارش پس از بارگیری در قزوین به سمت آمل حرکت کردند. جاده هراز […]

سرنوشت مبهم راننده کامیون در آبعلی بیشتر بخوانید »