اغتشاش دلواپسان در هنگام بررسی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم

لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم حاجی دلیگانی، آزادی خواه، عباس گودرزی، ابطحی، قاضی پور و تعدادی دیگر از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی با در دست داشتن پلاکاردهایی با فریاد این لایحه را استعماری می خواندند. آنها برای دقایقی فضای مجلس را متشنج کردند. گویی که تجمعی در مجلس رخ داده است. آنها در مجلس […]

اغتشاش دلواپسان در هنگام بررسی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم بیشتر بخوانید »