نقد بررسی نمایش میلیاردی اعتراف شهاب حسینی و علی نصیریان

نمایش میلیاردی اعتراف شهاب حسینی و علی نصیریان نمایشنامه اعتراف برگرفته از سریالی است آمریکایی که توسط خود نویسنده یعنی برد میرمن در سال ۲۰۱۰ کارگردانی شده. سریالی ده‌قسمته که هر قسمت آن بین هفت‌ تا ده دقیقه بود. نمایش در مورد قاتلی مزدور است که یک‌شب برای اعتراف به کلیسا می‌آید. درروند ماجرا متوجه […]

نقد بررسی نمایش میلیاردی اعتراف شهاب حسینی و علی نصیریان بیشتر بخوانید »