معرفی کامل فیلم جهش یافته های جدید The New Mutants (ایکس من میوتنت های جدید)

 فیلم جهش یافته های جدید The New Mutants (ایکس من میوتنت های جدید) همانطور که شب گذشته کمپانی فاکس قرن بیستم وعده داده بود، اولین تیزر تریلر فیلم The New Mutants امروز منتشر شد. در این تریلر مشاهده می‌کنیم که داستان فیلم در یک خانه که شباهت زیادی به تیمارستان دارد، جریان دارد که در این مکان گروهی […]

معرفی کامل فیلم جهش یافته های جدید The New Mutants (ایکس من میوتنت های جدید) بیشتر بخوانید »