دلیل دستگیری مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز

[quote]بازداشت این عضو شورای شهر در ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان صورت گرفته است.[/quote]   یک عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: مهدی حاجتی عضو این شورا به دلیل حمایت از بهاییان بازداشت شد. قاسم مقیمی افزود: بازداشت این عضو شورای شهر در ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان صورت گرفته است. […]

دلیل دستگیری مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز بیشتر بخوانید »