بیوگرافی و آثار اینگمار برگمان کارگردان نابغه سوئدی

[quote]بسیاری از منتقدان، فصاحت برگمن را با سفسطه و زبان بازی اشتباه می گیرند، در حالیکه در واقعیت، او به زبان اعتماد نداشته و کارهایش همیشه با احتیاط در برابر چیزی که خودش «کنترل محدودکننده عقل» می نامید، پیش می رفت.[/quote][quote][/quote]   «اینگمار برگمن»، یکی از موفق ترین فیلم سازهای سوئدی است که آثارش روی […]

بیوگرافی و آثار اینگمار برگمان کارگردان نابغه سوئدی بیشتر بخوانید »