تبلیغ سایتهای شرط بندی در سندروم دیو حمید صفت

[quote]تبلیغ سایت شرط بندی در موزیک ویدیو یندروم دیو حمید صفت[/quote] سیمرغ پلاس موزیک ویدیو سندروم دیو دومین موزیک ویدیو حمید صفت است  که به طور علنی سایت شرط بندی بت برو را تبلیغ می کند البته این موضوع به سیاست های شبکه ذادیو جوان باز می گردد که خوانندگان را مجبور می کند تا […]

تبلیغ سایتهای شرط بندی در سندروم دیو حمید صفت بیشتر بخوانید »