خبیث ترین ابرشرورهای مارول و دیسی

۱۰٫ بلک هند و ارتش بلک لنترن ها  (Black Hand & The Black Lantern Corps) یکی از حریفان هل جردن و ارتش گرین لنترن ها، ویلیام هند ملقب به بلک هند، بیشتر به خاطر نقشش در کراس اور سال ۲۰۰۹ دی سی، تاریک ترین شب، شناخته می شود. در تاریک ترین شب بلک هند به […]

خبیث ترین ابرشرورهای مارول و دیسی بیشتر بخوانید »