واکنش ها به خودکشی مشکوک محمد مرادی در فرانسه برای حمایت از معترضان ایرانی

[quote]در ساعات گذشته خودکشی پرابهام محمد مرادی دانشجوی ایرانی در فرانسه که به گفته خود برای حمایت از معترضان ایرانی بود به تیتر اول رسانه های جهان بدل شده است اما این خودکشی ابهامات زیادی در ذهن ایرانیان ایجاد کرده است که چرا یک نفر باید برای حمایت از معترضان ایرانی جان خود را بگیرد […]

واکنش ها به خودکشی مشکوک محمد مرادی در فرانسه برای حمایت از معترضان ایرانی بیشتر بخوانید »