زهرا ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن ۲۰۲۲

[quote] حضور زهرا ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن ۲۰۲۲[/quote] Holy spider red carpet cannes 2022   سیمرغ پلاس  ویدیوی لحظه حضور زهرا ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن ۲۰۲۲

زهرا ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن ۲۰۲۲ بیشتر بخوانید »