نقد بررسی بازی فوتبال Legendary Eleven (افسانه یازده)

[quote]اما حال و هوای بازی‌های آرکید و قدیمی در جای جای ساخته Eclipse حس می‌شود. تیم ۸ تا ۱۰ نفره سازندگان به نظر نمی‌رسد که آنچنان روی گرافیک بازی تمرکز کرده باشند و به ویژه از لحاظ فنی ایرادات کاملا مشهودی دیده می‌شود،[/quote] بازی افسانه یازده به طور کلی Legendary Eleven دارای دو حالت مختلف […]

نقد بررسی بازی فوتبال Legendary Eleven (افسانه یازده) بیشتر بخوانید »