آیا همجنسگرایی یک اختلال روانی است !!!!

[quote]ماه افتخار به مراسماتی گفته می شود که در طول یک سال برای ترویج و حمایت از همنگرایان برگزار می شود به طور مثال همنجسگرایان شهر ورشو به طور سالیانه در ماه افتخار رژه افتخار برگزار می کنند[/quote] سیمرغ پلاس ماه افتخار به مراسماتی گفته می شود که در طول یک سال برای ترویج و […]

آیا همجنسگرایی یک اختلال روانی است !!!! بیشتر بخوانید »