معرفی فیلم کتاب تصویر ژان لوک گدار فیلمساز فرانسوی

جشنواره کن ۲۰۱۸ کتاب تصویر کارگردان: ژان لوک گدار یک فیلم عجیب و غریب دیگر از کارگردانی که زمانی جزو پایه گذاران موج نوی فرانسه بود و هنوز هم هر سال موج جدیدی با فیلم هایش ایجاد می کند. ژان لوک گدار نیازی به معرفی ندارد. کارگردانی که از ریسک و امتحان نمی ترسد فیلم […]

معرفی فیلم کتاب تصویر ژان لوک گدار فیلمساز فرانسوی بیشتر بخوانید »