توهین طالبان به پرچم امام حسین و شیعیان افغانستان پس از فتح کاب

[quote]قابل توجه نماینده مجلس که آنها را جنبش اصیل منطقه خواند و حسین شریعمداری که در کیهان نوشت آنها عوض شده اد[/quote]   سیمرغ پلاس طالبان قبل از اشغال کامل کشور افغانستان وعده دده بود عوض شدهاست به حقوق زنان و ادیان مختلف احترام می گذارد و در امارت اسلامی آنها همه در آزادی کامل […]

توهین طالبان به پرچم امام حسین و شیعیان افغانستان پس از فتح کاب بیشتر بخوانید »