دستگیری قاتل سعیدکریمیان مدیر شبکه جم

قاتل مدیر شبکه جم دستگیر شد قاتل مدیر شبکه جم دستگیر شد/ بعضی رسانه های ترکیه نوشتند این فرد از قاچاقچیان مواد مخدر است و اسلحه ای که سعید کریمیان با آن کشته شده در خانه او پیدا شده

دستگیری قاتل سعیدکریمیان مدیر شبکه جم بیشتر بخوانید »