درخواست رضا درمیشیان برای تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسید

قانون نظارت بر خرید و فروش اسید درخواست کاگردان«لانتوری»به دنبال یک اسیدپاشی جدید:برای جلوگیری ازاین عمل وحشیانه قانون نظارت بر خرید و فروش اسید را تصویب کنید/این تنها صورت زنان نیست که می سوزد بخشی از وجدان وشعور ما درحال سوختن است

درخواست رضا درمیشیان برای تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسید بیشتر بخوانید »