نسخه قاچاق شبی که ماه کامل شد منتشر ششد

[quote]در کمتر از چهل‌وهشت ساعت، نسخه‌ی “سانسور نشده”ی یک فیلم ایرانی دیگر هم باکیفیت بالا منتشر شد. شبی که ماه کامل شد ساخته‌ی نرگس آبیار، قربانی تازه است.[/quote]   پیش از این و در ساعات گذشته، نسخه‌های باکیفیتی از خانه پدری و قصر شیرین منتشر شده است. روی فیلم عنوان for the review حک شده […]

نسخه قاچاق شبی که ماه کامل شد منتشر ششد بیشتر بخوانید »