معرفی شخصیت کیبل (ناتان سامرز) ابرقهرمان های مارول

ابرقهرمان های مارول : Cable کیبل یک شخصیت خیالی در کتاب‌های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط مارول کامیکس است که اغلب با تیم‌های ایکس-فورس و مردان ایکس در ارتباط است. ناتان سامرز به دست کریس کلیرمونت و ریک لئوناردی خلق شده و برای اولین بار در شماره ۲۰۱ام از مجموعه کمیک مردان-ایکس غیرطبیعی (ژانویه ۱۹۸۶) […]

معرفی شخصیت کیبل (ناتان سامرز) ابرقهرمان های مارول بیشتر بخوانید »