نقد بررسی کامل سریال گسل با بازی سام درخشانی

نقد بررسی کامل سریال گسل روزنامه هفت صبح – احمد رنجبر: همزمانی پخش «گسل» با پوست اندازی دولت و نیز قرابت داستان کاراکتر اصلی با سرنوشت برخی سیاسیون، شائبه کنایه های مستقیم را پررنگ می کند. تحلیل این مسئله و نیز نقاط ضعف و قوت سریال را در این گزارش بخوانید. پیش درآمد «گسل» سریال […]

نقد بررسی کامل سریال گسل با بازی سام درخشانی بیشتر بخوانید »