بررسی و تحلیل فیلم توقیفی خانه پدری کیانوش عیاری

فیلم توقیفی خانه پدری کیانوش عیاری یک: خانه‌ای قدیمی. دوره‌ حکومت رضاخان است. پدری با پسر نوجوانش در منزل‌اند. دختر جوان خانواده وارد خانه می‌شود. پدر او را به زیرزمین می‌فرستد. پسر نوجوان(محتشم) در حال کندن زمین است. چیزی شبیه قبر. دختر اضطراب دارد. از برادر می پرسد «می‌خواید منو بکشید؟». هنوز نمی‌دانیم چه خبر […]

بررسی و تحلیل فیلم توقیفی خانه پدری کیانوش عیاری بیشتر بخوانید »