انگیزه ثانوس برای نابودی نیمی از موجودات جهان در جنگ بی نهایت

  سیمرغ پلاس : هر ابر شروری در دنیای خود یک ابرقهرمان تمام عیار است بی شک ثانوس برای انجام این کار انگیزه شرورانه ای نداشته و قصد او بازدگران تعادل به جهان بوده است . البته به شیوه خود ثانوس

انگیزه ثانوس برای نابودی نیمی از موجودات جهان در جنگ بی نهایت بیشتر بخوانید »