بررسی و نقد داستان فصل سوم سریال شهرزاد

داستان فصل سوم سریال شهرزاد «شهرزاد» سریال بی بو و بی خاصیتی نیست. درام و حواشی دور و اطرافش چنان نیروی قدرتمندی برای جلب مخاطب ایجاد کرده که احتمالا لقب «مشهورترین سریال ده سال اخیر» برای آن اغراق آمیز نیست. این سریالی است که جامعه به آن واکنش نشان داده؛ اول به خاطر قصه گرم […]

بررسی و نقد داستان فصل سوم سریال شهرزاد بیشتر بخوانید »