بررسی و نقد فیلم سرو زیر آب محمد علی باشه آهنگر

فیلم سرو زیر آب محمد علی باشه آهنگر سینما تیکت : محمد علی باشه آهنگر فعالیت‌ هنری خود را با ساخت و بازی در چند نمایش آغاز کرد. فعالیت‌های هنری وی شامل نویسندگی و کارگردانی چندین فیلم کوتاه، مستند، سریال تلویزیونی و چند فیلم سینمایی است. در شانزدهمین جشن خانۀ سینما، فیلم ملکه برندۀ ده […]

بررسی و نقد فیلم سرو زیر آب محمد علی باشه آهنگر بیشتر بخوانید »