عبور قیمت دلار از مرز پنج هزار تومان

رکورد تاریخی قیمت دلار ایسنا: قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز ۵۰۰۰ تومان عبور کرده است تا رکورد جدیدی برای این ارز به ثبت برسد. در حال حاضر دلار بانکی با قیمت حدود ۴۸۰۰ تومان در بازار آزاد دیده می شود و قیمت دلار واقعی یا دلار آزاد ۵۰۲۳ تومان است که بالاترین […]

عبور قیمت دلار از مرز پنج هزار تومان بیشتر بخوانید »