نقد بررسی فیلم مبتذل شیشلیک مهدویان

[quote]با بررسی فیلم مبتذل شیشلیک مهدویان همراه ما باشید[/quote]   سیمرغ پلاس همه محمد حسین مهدویان را به عنوان سفارشی ساز می شناسد و حتی در مشست خبری فیلم شیشلیک خبرنگاری که معلوم نبود از کدام خبرگزاری یا سایت است با عصبانیت عجیبی می خواست ثابت کند مهدویان سفارشی ساز است این ذهنیت درباره او […]

نقد بررسی فیلم مبتذل شیشلیک مهدویان بیشتر بخوانید »