بیوگرافی و سوابق امیر حسین آزاد مفسد بزرگ اقتصادی

امیر حسین آزاد، آقازاده علی محمد آزاد، استاندار سابق استان های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی نژاد متهم اول پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان و ولی عصر است. امروز چهارشنبه چهار نفر از متهمان این پرونده که امیرحسین آزاد فرزند علی محمد، حسن قریانی فرزند حسین، محمد […]

بیوگرافی و سوابق امیر حسین آزاد مفسد بزرگ اقتصادی بیشتر بخوانید »