مغرورترین بازیگران هالیوودی

[quote]هوبرت گفته که تنها چیزی که می تواند او را به کار مجدد با اسمیت وادارد یک معذرت خواهی از جانب اسمیت است که البته او هیچ چیز از معنای این کلمه نمی داند.[/quote]   – گوینث پالترو گوینث پالترو در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۴ چنین گفت:” من به شدت در کارم موفق هستم […]

مغرورترین بازیگران هالیوودی بیشتر بخوانید »