آمار دقیق خودفروشی زنان در استانهای ایران

  [stextbox id=’warning’ mode=’css’ direction=’ltr’ shadow=”false”] فرید بیان داشت: در حوزه اعتیاد مراکزی وجود دارد که افراد به مراکز گذری مراجعه می‌کنند و در آنجا خدمات کاهش آسیب دریافت می‌کنند که شامل سرنگ و وسیله پیشگیری می‌شود و حتی آموزش‌هایی به افراد داده می‌شود تا مراقب باشند دچار HIV یا هپاتیت نشوند[/stextbox]     حبیب‌الله […]

آمار دقیق خودفروشی زنان در استانهای ایران بیشتر بخوانید »