بررسی و نقد فیلم شنل با بازی باران کوثری

نقد فیلم شنل با بازی باران کوثری خلاصه فیلم  شنل : زنی از مهاجران افغان با دخترش در ایران زندگی آرامی دارد.دخترش شناسنامه ندارد.زن افغان با مردی ایرانی ازدواج کرده که بعدا می فهمد زن و بچه دارد و با شناسنامه کارگرش او را عقد کرده.شوهرش در تصادف کشته می شود و فرصت طلبی و […]

بررسی و نقد فیلم شنل با بازی باران کوثری بیشتر بخوانید »