برترین کارگردان های زن سال ۲۰۱۹

[quote]سال ۲۰۱۸ تعداد زیادی فیلم ارزشمند توسط کارگردانان زن تولید شدند. از جمله آثار پر سر و صدای دبرا گرانیک، تامارا جنکینز و لین رمزی که همگی از جوایز اسپریت مخصوص فیلم‌های مستقل امتیازهای مثبتی دریافت کردند. بقیه کارگردانان و فیلم‌هایشان توانستند در فصل جوایز موفقیت بیشتری کسب کنند. از جمله کلوئه ژائو با فیلم […]

برترین کارگردان های زن سال ۲۰۱۹ بیشتر بخوانید »