سوابق کاری و بیوگرافی الناز حبیبی

[stextbox id=’warning’]من و همسرم هنوز دوران عقدمان را سپری می‌کنیم و به قول معروف زیر یک سقف نرفته‌ایم اما راستش را بخواهید با وجود اینکه چیزی به عروسی‌مان نمانده برنامه ریزی خاصی برای برگزاری عروسی و نوع تشریفات نکردیم، چون هر دوی ما به شدت آدم های شلوغی هستیم و نمی‌توانیم زمان چندانی را به […]

سوابق کاری و بیوگرافی الناز حبیبی بیشتر بخوانید »