کتاب خاطرات دمی مور با نام درون و بیرون منتشر شد

[quote]وقتی آن مرد از من سوءاستفاده کرد، مدعی شد ۵۰۰ دلار به مادرم پول داده است. آن ماجرا یک تجاوز و خیانتی نابودکننده بود؛ به ویژه وقتی شنیدم بابت این کار پول هم رد و بدل شده است.»[/quote]   دمی مور که به مناسبت انتشار کتاب خاطره‌هایش «درون و برون» به برنامه «صبح به خیر […]

کتاب خاطرات دمی مور با نام درون و بیرون منتشر شد بیشتر بخوانید »