فیلم ایرانی معرفی شده برای اسکار ۲۰۱۸

 اسکار ۲۰۱۸ سینماسینما: هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی فهرست کوتاه ده فیلمی را که برای بررسی بیشتر در نظر گرفته است، اعلام کرد. هیات معرفی فیلم ایرانی در سال جاری طبق سنوات گذشته، با میزبانی بنیاد سینمایی فارابی و تعامل مستقیم با خانه سینما و سازمان سینمایی و امور سمعی […]

فیلم ایرانی معرفی شده برای اسکار ۲۰۱۸ بیشتر بخوانید »