معرفی کامل بازی کراش باندیکوت ۲۰۱۷ (N. Sane Trilogy)

کراش باندیکوت  ۲۰۱۷ کرش وارد می‌شود! چه موجود نارنجی رنگ خنگی به جز کرش را سراغ دارید که کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دختر و پسر و همه و همه از دیدن حرکات بامزه آن به وجد نیاید؟ کرش مسافت طولانی را از کنسول نسل پنجمی به سوی کنسول نسل هشتمی طی نموده و […]

معرفی کامل بازی کراش باندیکوت ۲۰۱۷ (N. Sane Trilogy) بیشتر بخوانید »