نقد بررسی فیلم فرشته پشیمان (Sorry Angel) کریستف اونوره

بررسی فیلم Sorry Angel  ایندی وایر فرشته ی مغموم درباره ی یک نویسنده ی خوب غمگین است که با ایدز دست و پنج نرم می کند، اما یک درام شوم درباره ی مرگ نیست. احساسی ترین و دست کم گرفته شده ترین کار از این کارگردان فرانسوی، احترامی اثرگذار به فرهنگ و هنر دهه نود […]

نقد بررسی فیلم فرشته پشیمان (Sorry Angel) کریستف اونوره بیشتر بخوانید »