کریل سربرینینکف

اعتراض به حبس خانگی کارگردان روس در کن ۲۰۱۸

اعتراض به حبس خانگی کریل سربرینینکف کارگردان روس مراسم فوتوکال و فرش قرمز این فیلم، بدون حضور کارگردان برگزار شد زیرا این کارگردان از سال ۲۰۱۷ میلادی به دلایل سیاسی تحت بازداشت خانگی در روسیه قرار گرفته است. عوامل فیلم با پلاکاردی، یاد کارگردان دربندشان را گرامی داشتند. همچنین عوامل فیلم تصویری از کارگردان را […]

اعتراض به حبس خانگی کارگردان روس در کن ۲۰۱۸ بیشتر بخوانید »

نقد بررسی فیلم تابستان کریل سربرینینکف

فیلم تابستان کریل سربرینینکف ایندی وایر کارگردانی که از همه کم تر مورد علاقه ی پوتین است، رکوئیمی سرزنده در رثای راک لنین گراد خلق کرده است.این چیزیست که تابستان را زیبا می کند، با همه ی طرح های شیرین اش، تابستان می تواند احساس و یا خاطره ای را به دست آورد: اینکه خودتان

نقد بررسی فیلم تابستان کریل سربرینینکف بیشتر بخوانید »