اعتراضات مردم علیه لیلا واثقی ، فرماندار شهر قدس تهران

[quote]لیلا واثقی ، فرماندار شهر قدس تهران متولد سال ۱۳۵۱ است. لیلا واثقی سرپرست فرمانداری شهرستان قدس در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۸ ، پس از گذشت ۴ ماه از سرپرستی فرمانداری در این شهرستان با حکم وزیر کشور و بنا بر پیشنهاد استاندار تهران به سمت فرماندار شهرستان قدس منصوب شد.[/quote] روزنامه ایران روز گذشته […]

اعتراضات مردم علیه لیلا واثقی ، فرماندار شهر قدس تهران بیشتر بخوانید »