بررسی و نقد برنامه سینا شو سینا ولی الله

بررسی و نقد برنامه سینا شو سینا ولی الله سیمرغ پلاس || نزدیک به چندین سال که سینا ولی الله به اجرای تاک شو ی  مشغول است ابتدا  او در شبکه پی ام اسی برنامه موفقی را تولید می کرد که به دلیل مشکلی که با یکی از کارمندان خانم آن شبکه پیدا کرد از […]

بررسی و نقد برنامه سینا شو سینا ولی الله بیشتر بخوانید »